Produkcja betonu

produkcja betonu

Woda, cement i kruszywa – recepta wydaje się bardzo prosta, jednak w rzeczywistości proces produkcji mieszanki betonowej jest o wiele bardziej skomplikowany. Stworzenie odpowiedniej recepty  wymaga dużego doświadczenia i znajomości technologii, którą Kruszbud od lat kultywuje. Jakość surowców, sposób ich dozowania       i proporcje to tylko kilka z wielu czynników wpływających na właściwości ostatecznej mieszanki.

 

Obecnie rynek stawia coraz większe wymagania przed producentami materiałów budowlanych. W Kruszbud cały proces, od momentu produkcji materiałów, aż do chwili zakończenia budowy, odbywa się w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska, a stworzone obiekty są estetyczne i trwałe.