BHP na budowie – ocena ryzyka zawodowego

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i żelbetonowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Rozdział 14

Pracowników przed rozpoczęciem prac należy zapoznać z oceną ryzyka zawodowego i poddać szkoleniu BHP.

Stemplowania, jako konstrukcje nośne pod wszelkiego typu deskowania stropów i belek, muszą być...

Read more